Poängbogey

 

I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål.

Poängbogey spelas normalt netto, d.v.s. tävlarna erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap. Eventuellt halvslag höjs till närmaste högre heltal.

 

För ett resultat, netto, som är lika med hålets par får tävlaren två poäng.
För varje slag lägre än par, får tävlaren ytterligare en poäng, för varje slag högre än par får tävlaren avstå en poäng.
Man kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål.