I Storumans kommun, finns det ett golfintresse.  Det har under många år  funnits en tanke på att bygga en golfbana i kommunen. Det föll sig helt naturligt att till slut komma igång med att bygga en golfbana i Gunnarn. I byn fanns lämplig mark och människor som tog tag i byggandet.

Banan har designas av klubbens styrelse och anläggningen har utförts i egen regi med stor mängd  av ideellt arbete, stort stöd av lokala företag samt med stöd från bygdeavgiftsmedel.

1999

Gunnarns Intresseförening och Gunnarns Idrottsklubb tog initiativ till att starta en förstudie för att klarlägga förutsättningar för att bygga och driva en golfbana i Gunnarn. Klubbarna sökte bygdemedel till genomförandet av förstudien.

2000

Beslut om bygdemedel för att genomföra förstudien.

2000

Förhandsbesked bygglov beviljades av Storumans kommun för golfbanan och övningsbanan.

2000

Inledande samrådsmöte med Länsstyrelsen och kommunens Miljö- och byggnadsnämnd genomfördes den 27 juni 2000.

2000

Golfseminarium i Gunnarn. Medverkande golfintresserade och bankonsulent från Golfförbundet.

2000

Förstudien avslutades och visar på att det finns goda förutsättningar att bygga en 9 håls golfbana i Gunnarn. Lämplig plats bedöms vara markområde bakom Konsum längs Gubbträsk- vägen mot Byavägen.

2000

Förstudieprojektgruppen tillsammans med föreningarna genom-  förde åtgärder på markområde etapp 1 samt röjning av område framför kalvtjärn och har drivit projektet vidare fram till bildandet av golfklubben.

2000

Inlämnade av handlingar för tidigt samråd till Länsstyrelsen. Sammanställning tidigt samråd, miljökonsekvensbeskrivning och slutrapport förstudie.

2001

Beslut från Länsstyrelsen om att ett förfarande med utökad samråd ska genomföras.

2001

Utstakning av  3 hål på markområde etapp 1. Fairways har klipps och justerats. Fortsatt röjning och justeringsarbeten på tillgängligt område. Jordmassor har transporterats för att utjämna markområdet bakom Konsum för utslagsplats hål 1.

2001

Inlämnade av handlingar för utökat samråd till Länsstyrelsen. Sammanställning utökat samråd med bilagor.

2001

Gunnarns Golfklubb bildades vid konstituerande möte den 5 juli 2001.

2001

Tillstånd enligt miljöbalken från Länsstyrelsen för golfbanan och övningsbanan

2001

Beslut om insatsmedel från SIKU.

2002

Beslut om bygdemedel för banbygge etapp 1.

2002

Bygglov beviljades av Storumans kommun för golfbanan och övningsbanan.

2002

Fortsatt byggande av övningsbana och hål samt byggande av bevattningsanläggning.

2002

Bygglov beviljades av Storumans kommun för pumphus

2002

Övningsbanan byggd klar och i drift under augusti och september

2003

Beslut om bygdemedel för fortsatt banbygge.

2003

Första versionen av miljöplanen framtagen

2003

Övningsbanan utrustas med bollautomat och öppnas för första gången på våren för en hel säsong.

2003

Fortsatt byggande av banan och bevattningsanläggning. Fyra hål 1, 2, 3 och 9 färdigställds under sommaren. Greenerna är insådda och har blivit klippta en gång under hösten.

2004

Klubben invaldes 2004-03-01 som fullvärdig medlem i Svenska Golfförbundet.

2004

Tre hål öppnas för spel. Hål 1,2 och 9.

2004

Fortsatt byggande av banan och bevattningsanläggning. För fem hål 4, 5, 6, 7 och 8 färdigställds greener under sommaren.

 2004

Greenerna är för hål 4,5,6, och 8 insådda under hösten.
 2005 Fullt spel på hålen 1, 2, 3 och 4
 2005 Bunkrar sandfyllda och klara
 2005 Plöjning, harvning och sådd av farways för hålen 4, 5, 6, 7 och 8
2006 Green 7 insådd
2006 Klubbhuset flyttas till golfbanan.
2007 Klubbhuset klart invändigt
2007 Hålen 4 och 8 öppnas för spel.
2007 Hålen 5, 6 och7 öppnas för spel.
Alla 9 hålen är spelbara.

2007

Garaget är flyttat, uppställd och i bruk.
2007 Installerat luft - luft värmepump i allmänna delen klubbhuset.
2008 Banan slopad första gången.
2008 Första klubbtävlingen Herr-Dam  poäng bogey genomfördes.
2008 Fullvärdigt medlemskap M1 utfärdas av SGF.
2009 Puttinggreen byggs spelklar 2011.
2009 Miljöpolicy och miljöplan klar och vi tilldelas SGF:S miljödiplom.
2010 Utbyggnad av garage med en garageplats.
2010 Installerat luft - luft värmepump i personaldelen klubbhuset.
2011 Komplettering av fler utslagsplatser på hål 3, 5, 7 och 9 för att få fler spelalternativ.
2011 Bag bod byggd som rymmer ca 10 vagnar.
2011 Höjning av taksektion i klubbstugan så lokalen kan användas för spel med golfsimulator. 
2012 Förråd för maskiner och gödsel byggd i anslutning till garage.
2013 Rengöringsstation med vatten, tryckluft, boll- och klubbtvätt byggd vid klubbhuset.
2013 Alla hål utökade med ett tredje utslag som är kombinerat röd/gul.
2014 Banan slopad för andra gången med nya tredje utslag medtagna.
2014 Ny banslinga införd med förändrad hålordning införd.
2014 Bunker vid green hål 9 ombyggd för att bli större och djupare.
2014 Kur har placerats vid bakre utslag hål5/14 som skydd för bollar och regn.
2015 Förbättrat säkerheten genom att sätta upp skyddsnät på lämliga platser.
2015 Bytt ut och kompletterat länsar med bättre lösning i tjärnen för bollfångst på  rangen.
2015 Uppdaterat bevattnings anläggning med frekvensstyrd pump för skonsammare drift och energibesparing.
2016 Ny anslagstavla för hålsponsorer och information vid parkerig och tee 1/10.
2016 För att underlätta förflyttning har vi nu lagat ner trumma i diket och byggt en ny gångväg från green 9/18 ner till utslagen för hål 1.
2016 Avgränsning parkering mot klubbhus utbytt till bättre funktion och utseende.
2016 Greenorådet bakom hål 8/17 rensat på stubbar och jämnat ut marken. Träd borttagna mot dike green 5/14.
2016 Begagnad greenklippare inköpt G-Plex III för att ersätta skrotad klippare.
2016 Begagnad självgående djupliftare inköpt Ryan GA 30.
2017

Hål 2 och 7 kompletterat med tee, vilket ger 2 röda och 2 gula tee.

2017 Inköp av nyare begagnad fairwayklippare  och greenvält.
2017

Klubben erbjöd gratis grönt kort utbildning till Gunnarnbor under våren.

2018 Hål 3. 5 och 9 kompletterat med tee, vilket ger 2 röda och 2 gula tee.
2018 Satt upp banlayout och sponsortavlor vid varje hål för att ge bättre information och attraktivare platser för sponsorer
2018 Genomförde vår första deltävling i touren inlandsgolfen av 4 i samarbete med Granöbygden, Åsele och LyckseleGK.
2019 Gjort 2 uppställningsplatser för husvagn/husbil bakom klubbhuset med eluttag.
2020 Utökat uppställningsplatser för husvagn/husbil bakom klubbhuset med 2 eluttag.
2021 Tidigare bana 7/16 flyttad fairway på ny mark p.g.a. uppsagt arrende.  Skapat en kortbana mot befinlig green. Utslagsplatser flyttade på tidigare bana 2/11 till nya lägen.

2021

Banan omslopad med enkelt förfarande. Ny spelordning på slingan.
2021 Tagit bort träd på bana 6/15 och bana 9/18 för att förbättra spelupplevelsen.
2021 Ersatt befintlig med ny luft - luft värmepump i allmänna delen klubbhuset.
2022 Kompletterat länsar i kalvtjärn och flyttat bollautomat till bättre underlag.