Erik Brandum ordf. Åsa Holmgren Kassör

Bäcknäsvägen 9


923 42 Gunnarn
 Tel 070-534 56 27 070-680 81 96
 E-post Erik Brandum Gunnarn GKUtbildningsfrågor Tävingsverksamhet

Melker Johansson

Martin Nyman
Tel

070-3098856

070-210 78 21
E-post Melker Johansson Martin Nyman


Golfklubbens och banans adress.
Gunnarns Golfklubb
Gubbträskvägen 2B
923 42 Gunnarn
E-post till klubben