Välkommen att bli med i Gunnarns Golfklubb!

Fyll i dina kontaktuppgifter i ett mejl till oss och avvakta  faktura med inbetalningskort.

Fyll i Namn, adress, telefon,  personnummer eller Golf-ID, e-postadress och vilket medlemskap.

Vi behöver 10 siffror i ditt personnummer vid nyinträde. De 4 sista siffrorna kommer automatiskt att bytas ut
mot en 3-siffrig kod som tillsammans med födelsedatumet, blir ditt nya Golf-ID.

Ange medlemsform
Senior fullvärdig
Senior distans
Junior lokal
Junior distans
Yngre junior med spelrätt
Stödmedlem

E-post: gunnarngolf@gmail.com

Så snart du har betalat din medlemsavgift kan du komma igång och spela golf.

SGF försäkring gäller ej för stöd- medlem/passiv medlem

Du kan också ringa kassören Åsa 070-680 81 96.
Adress Gunnarns  Golfklubb Gubbträskvägen 2B  920 51 Gunnarn.

Tack för ditt medlemskap. Vi hoppas att ni ska trivas!