Priser 2024
 

 

Medlemsform

Ålders-
grupp

Medlemskap  kr/år

Spelavgift
kr/år

Städavgift kr/år

Yngre juniorer

-14

350

Ingår


Junior lokal

15 - 21

600

ingår

100

Junior distans2

15 - 21

600Senior fullvärdig1

22 -99

800

1250

300

Senior distans2

22 -99

800  Stödmedlem

  alla   300


1. Fullvärdiga medlemmar betalar medlemsavgift och spelavgift och har fritt spel på banan.
    Boende i Storumans kommun betalar fullvärdigt medlemskap.
För boende i kommunen,
    som bor väster om Slussfors kan välja distansmedlemskap om de önskar det alternativet

2. Medlemmar distans enbart medlemsavgift. Spelar hos oss med rabatterad
   dag- eller årsgreenfee

Städ- aktivitetsavgift , 300 kr för senior fullvärdig och 100 kr för juniorer lokal 15 – 21 å med följande villkor:
Vid
närvaro städdagen återbetalas städavgiften. Städavgiften debiteras särskilt och återbetalas efter utförd arbetsinsats efter överenskommelse med kassören.

Kan du inte komma på städdagen, har du möjlighet att ställa upp vid ex bollplockning på rangen, klippning av grönytor, banskötsel etc. Städdagen motsvarar 5 timmar
Avgift debiteras inte för medlemmar som har valts till styrelse- och kommittéuppdrag Familjetak max 600 kr.

 

 

I medlemsavgiften ingår följande avgifter:

  • Du erhåller ett aktivt Golf-id samt tillgång till "min golf" via golf.se.

  • SGF-ansluten (Svenska Golfförbundet) - Alla våra medlemmar som har officiellt hcp kan
     spela på alla golfbanor där greenfee-gäster accepteras.

  • Medlemsförsäkring bestående av olycksfalls- och ansvarsdel.

  • Betald medlemsavgift gäller fram till 31 mars året efter.

Viktigt att ni kommer ihåg att betala medlemsavgiften i tid så att ni kan börja spela när banorna öppnar.

Vi har samarbete med Lycksele GK som ger våra medlemmar möjligheter att spela på Lycksele GK:s bana
med en reducerad årsgreenfee avgift.

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet.

Medlemsnummer: 494. Vår förkortning är: GunGK

Bli medlem du också! Medlemskapet ger dig spelrätt på golfbanan och fina upplevelser i din takt.
Medlemskapet stöder oss  till att driva  banan på ett bra sätt.

   Välkommen!