Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001 som driver golfbanan. Banans samtliga hål  blev spelklara 2007. Den har 9 banor upplagd som 9/18 slinga med tre - fyra  tee per bana för att erbjuda variation och trivsam golf i vackert kulturlandskap med avkopplande miljö. Gunnarns Golfklubb ska ge möjlighet till motion och rekreation till medlemmar,besökande och företag. Vi ska vara en en aktivitet i kommunen och en attraktion i Gunnarn.

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet. Medlemsnummer: 494. Vår förkortning: GunGK

Bankgiro: 5236-4676 Org.Nummer: 895401-3101

Swish konto  1234596359. Ange vad betalningen avser..

Medlemsantal: Klubben har  ca 130 medlemmar 2021.


Du som vill hjälpa till i verksamheten är välkommen att kontakta klubben via e-mail. Viktigt att vi tillsammans hjälps åt att utveckla klubben för att ge medlemskapet mervärde. Samtidigt behöver klubbstyrelsen och kommittéer engagerade och kunniga personer/partners, för att driva verksamheten på ett bra sätt. Ekonomiskt är det av stor betydelse att klubbmedlemmarna engagerar sig, så att inköpet av tjänster kan minimeras. På så sätt kan årsavgiften hållas nere.

Styrelse  och kommittéer 2022

Styrelse

Kommittér
Erik Brandum Orförande Tävlimgar Banskjötsel Medlemsaktiviteter
Håkan Gustafsson vice ordf. Martin Nyman Roland Kärrman Katarina Holmner
Åsa Holmgren Kassör
Martin Nyman Melker Johansson
Katarina Holmner Sekreterare
Rickard Stenmark Kristina Pärnaste-Linder
Melker Johansson Ledamot
Lars-Erk Holmner
Helena Wikström Ledamot
Håkan Gustafsson
Lars-Erik Holmner Ledamot
Olle Wärnick

Martin Nyman Suppleant


Britt-Louise Persson Suppleant Hadikapansvarig Kontakt utbildning Undomsansvaig
Ludwig Sandberg Suppleant Åsa Holmgren Martin Nyman Erik Brandum
                     

Verksamhetsberättelser
Årsmötesprotokoll
Välkommen att besöka oss!